Al. Jana Pawła II 18 D, 37-450 Stalowa Wola        tel. 512 355 255

Realizacje

Kontakt

Witoński Meble
ul. Al. Jana Pawła II 18 D
37-450 Stalowa Wola

tel. 512 355 255

biuro.witonski-meble@wp.pl

 

Budowa obiektu usługowo-produkcyjnego przez firmę Witoński-Meble Marcin Witoński

ue4

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.

„Budowa obiektu usługowo-produkcyjnego przez firmę Witoński-Meble Marcin Witoński”

mająca na celu zwiększenie konkurencyjności oraz intensywności działań
firmy Witoński-Meble Marcin Witoński poprzez budowę obiektu usługowo-
produkcyjnego oraz wzrost zatrudnienia o trzech nowych pracowników

Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.